Achita consultanta din fondul de handicap

Ce obligaţii au companiile?

Legea nr. 448/2006 prevede cã orice persoanã juridicã cu mai mult de 50 de angajaţi sã angajeze minim 4% persoane cu dizabilitãţi. În caz contrar, firmele pot opta fie sã plãteascã lunar cãtre bugetul de stat o sumã/amendã reprezentând 50% din salariul de bazã nimim brut pe ţarã înmulţit cu numãrul de locuri de muncã în care nu au angajat persoane cu dizabilitãţi, fie sã achiziţioneze produse sau servicii de la unitãţi protejate autorizate, în suma echivalentã cu amenda mai sus menţionatã.

Cum se calculeazã ?

Fond handicapaţi = [(numărul mediu de angajaţi calculat conform art. 2 al Ordinului nr. 590/2008 * 4 / 100) – Număr handicapaţi angajaţi la nivel de entitate] * salariul minim pe economie (actualmente 1450 de lei) / 2.

Exemplu firma cu un numar mediu de angajati de 50 de persoane norma intreaga

50×4%x1450=2960 lei/luna

Cu echivalentul a trei luni va implementam un sistem de management al calitatii conform ISO 900 – documente, training, asistenta la certificare.

Pentru sisteme integrate – ISO 9001 plus:

  • ISO 14001 – adaugati 2 luni
  • ISO OHSAS 18001 – adaugati 2 luni
  • ISO 27001 – adaugati 3 luni

Pentru intretinere sisteme (RECOMANDAT!):

Contract anual cu echivalentul a o luna per sistem!

Va pregatim pentru auditurile de supraveghere, efectuam auditul intern (obligatoriu) si va asistam pe durata auditurilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seventeen + fifteen =