Sitemap

Contact

Contact

Acta Consulting & Audit Adresa sediu social: Bulevardul Basarabia 256, C160, Birou2 Bucuresti, sector 3, cod postal 031732 GSM: +40744792815 Fax: +40214043325 Puteti transmite intrebarile dumneavoastra folosind formularul de mai...
Standarde

Standarde

Ce este un standard ISO? Definiţia unui standard Ghidul ISO/CEI 2: 1996 defineşte standardul ca fiind un document, stabilit prin consens şi aprobat de către un organism recunoscut, care asigură, pentru uz comun şi repetat, reguli, linii directo...
ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001:2008 este o parte a familiei de standarde ISO 9000 care mai cuprinde: SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vo-cabular...
ISO 14001

ISO 14001

SR EN ISO 14001:2005 este un standard care specifica cerintele pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu, care faciliteaza organizatiei stabilirea si realizarea politicii de mediu si a obiectivelor de mediu con-form...
ISO OHSAS 18001

ISO OHSAS 18001

OHSAS reprezinta abrevierea din engleza a "Occupational Health and Safety Management Systems". A fost dezvoltat ca raspuns la nevoile companiilor de a-si indeplini obligatiile referitoare la sanatate-securitate, intr-o maniera mai eficienta. Certificarea...
ISO 27001

ISO 27001

Sistemul de Management al Securitatii Informatiei (SMSI) asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea bunurilor informatice ale organizatiei. Implementarea SMSI conform ISO /CEI 27001:2006 asigură securitatea pe termen lung prin im...
ISO 22000

ISO 22000

HACCP este o abreviere a expresiei din limba engleza "Hazard Analysis. Critical Control Points" care se poate traduce "Analiza riscurilor. Puncte critice de control". Directiva Consiliului Comunitatii Europene nr.93/43/EEC/14 iunie 1993 privind igiena...
ISO 50001

ISO 50001

Standardul ISO 50001:2011 - SISTEME DE MANAGEMENT AL ENERGIEI. CERINŢE ŞI GHID DE UTILIZARE precizează cerinţele pentru Sistemul de Management al Energiei (EnMS), pe baza cărora o organizaţie poate realiza şi implementa o politică energetică şi poate...
Oferta

Oferta

Pentru a facilita procesul de elaborare a unei oferte dimensionate pe nevoile si realitatile din organizatia dumneavoastra, va rugam sa completati si sa ne transmiteti formularul de mai jos. Pentru sisteme integrate, bifati optiunea "Sistem integr...
Despre noi

Despre noi

Cele peste 800 de misiuni de consultanta ( documentare sisteme de management, dezvoltare produse, audit, marketing, implementare si certificare, dezvoltare personal) ale membrilor echipei ACTA, asigura raspunsuri rapide, specifice la solicitarile...

Top