ISO 22000

HACCP este o abreviere a expresiei din limba engleza „Hazard Analysis. Critical Control Points” care se poate traduce „Analiza riscurilor. Puncte critice de control”.food_production_chain_400px
Directiva Consiliului Comunitatii Europene nr.93/43/EEC/14 iunie 1993 privind igiena produselor alimen-tare urmareste sa asigure un sistem unitar de urmarire a calitatii produselor alimentare, care sa intaresca increderea consumatorului in securitatea produselor alimentare. Legislatia romana prevede din 1995 obli-gativitatea operatorilor din lantul alimentar de a implementa un sistem de siguranta alimentului bazat pe HACCP.
Un sistem de asigurare a inocuitatii produselor alimentare bazat pe principiile HACCP poate fi implemen-tat de sine statator intr-o firma sau pe structura unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2008, tinând cont de indicatiile ghidului ISO 15161. Standardele pe baza carora se putea audita si certifica o organizatie au constituit baza pentru standardul ISO 22000, publicat in 2005.

Avantaje:

 • conformarea cu cerintele legale si de reglementare—conditie esentiala pentru obtinere autorizatie de functionare;
 • reducerea riscurilor si cresterea inocuitatii alimentelor;
 • pastrarea pozitiei de piata;
 • intrarea pe noi segmente de piata;
 • cresterea increderii clientilor si furnizorilor;
 • indeplinirea conditiilor de participare la licitatii;

Principii:

 • identificarea riscurilor
 • identificarea punctelor critice de control (PCC);
 • stabilirea limitelor critice pentru fiecare PCC;
 • stabilirea sistemului de monitorizarea a PCC;
 • stabilirea de actiuni corective stabilirea procedurilor de verificare a eficacitatii sistemului HACCP;
 • stabilirea documentelor si inregistrarilor pentru planul HACCP;

Pentru proiectare, documentarea si implementarea unui astfel de sistem in organizatia dumneavoastra, ACTA livreaza la cerere urmatoarele servicii:

Audit de diagnostic:

 • auditul proceselor organizatiei;
 • cartografierea proceselor;
 • evaluare politici, practici, obiective si indicatori;
 • raport de stare si recomandari;

Proiectare si documentare sistem (politici, proceduri, manual, for-mulare, instructiuni si diagrame de flux);

Identificare pericole si stabilire puncte Critice de Control (chimice, biologice si fizice);

Elaborare plan HACCP;

Elaborare programe preliminare si programe preliminare opera-tionale;

Implementare sistem (comunicare interna, instruiri, formare Echipa HACCP);

Audit intern periodic;

Asistenta pentru pregatirea auditului de certificare;

Efectuare audit de secunda parte (la furnizori sau parteneri);

Asistenta pentru auditul de secunda parte de la parteneri si clienti;

Cerere de oferta