ISO 50001

Standardul ISO 50001:2011 – SISTEME DE MANAGEMENT AL ENERGIEI. CERINŢE ŞI GHID DE UTILIZARE precizează cerinţele pentru Sistemul de Management al Energiei (EnMS), pe baza cărora o organizaţie poate realiza şi implementa o politică energetică şi poate stabili obiective, ţinte şi planuri de acţiune care iau în considerare cerinţele legale şi informaţiile referitoare la utilizarea semnificativă a energiei.sme

Implementarea unui Sistemul de Management al Energiei permite organizaţiei să-şi realizeze angajamentele privind politica, să întreprindă acţiuni necesare pentru a-şi îmbunătăţi performanţa energetică şi să demonstreze conformitatea sistemului cu cerinţele acestui standard.

Acest standard poate fi utilizat pentru certificare, înregistrare şi declararea pe proprie răspundere a conformităţii sistemului de management la energiei al organizaţiei.

Acesta nu stabileşte cerinţe absolute pentru performanţa energetică, astfel că două organizaţii care desfăşoară activităţi similare, dar au performanţe energetice diferite, pot fi ambele conforme cu cerinţele acestui standard.

Pentru proiectare, documentarea si implementarea unui astfel de sistem in organizatia dumneavoastra, ACTA livreaza la cerere urmatoarele servicii:

Audit de diagnostic:

  • auditul proceselor organizatiei;
  • evaluarea sistemului de managementul energiei;
  • raport de stare si recomandari;

Proiectare si documentare sistem (politici, proceduri, manual, formulare si instructiuni);

Implementare (comunicare interna, instruiri);

Audit intern periodic;

Bilant energetic;

Asistenta pentru pregatirea auditului de certificare;

Audit de secunda parte (la furnizori sau parteneri);

Cerere de oferta