ISO 14001

SR EN ISO 14001:2005 este un standard care specifica cerintele pentru proiectarea, implementarea si certificarea unui sistem de management de mediu, care faciliteaza organizatiei stabilirea si realizarea politicii de mediu si a obiectivelor de mediu con-form cerintelor legale aplicabile actvitatii desfasurate de organizatie.
Acest standard este aplicabil oricarui domeniu de activtate si oricarei organizatii. Adoptarea unui sistem de management de mediu determina conducerea societatii sa reconsidere activitatea tuturor sectoarelor societatii care au impact asupra mediului.

environment

Avantaje

 • costuri reduse pentru gestionarea deseurilor;
 • economie la consumul de energie, apa, materii prime si materiale;
 • o buna imagine a organizatiei in fata de clientilor si a autoritatilor;
 • o permanenta imbunatatire a capacitatii de protejarea a mediului inconjurator,
 • indeplinirea conditiilor de participare la licitatii;

Directii de actiune:

 • Sisteme de management de mediu
 • Audit de mediu
 • Evaluarea protectiei comunitatilor umane fata de activitatile industriale cu impact negative
 • Clasificarea din punctul de vedere al politicii de mediu
 • Evaluarea ciclurilor de viata ale produselor si serviciilor

Pentru proiectare, documentarea si implementarea unui astfel de sistem in organizatia dumneavoastra, ACTA livreaza la cerere urmatoarele servicii:

Audit de diagnostic:

 • auditul proceselor organizatiei;
 • cartografierea proceselor;
 • evaluare politici, practici, obiective si indicatori;
 • evaluarea conformitatii cu cerintele legale;
 • identificare riscuri de mediu raport de stare si recomandari;

Proiectare si documentare sistem (politici, proceduri, manual, formulare si instructiuni);
Implementare sistem (comunicare interna, instruiri);
Audit intern periodic;
Asistenta pentru pregatirea auditului de certificare;
Efectuare audit de secunda parte (la furnizori sau parte-neri);
Asistenta pentru auditul de secunda parte de la parteneri si clienti;

Cerere de oferta