ISO 9001

ISO 9001:2008 este o parte a familiei de standarde ISO 9000 care mai cuprinde:

  • SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte
  • SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de Management al Calitatii. Principii fundamentale si vo-cabular
  • SR EN ISO 9004:2010 – Conducerea unei organizatii catre un succes durabil. O abordare bazata pe managementul calitatii

Standardul de auditare aplicabil este:

SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea Sistemelor de Management

DemingPDCAISO 9001 contine cerinte minime fata de care un system de management trebuie sa se conformeze pentru a introduce si mentine sub control procesele care duc la realizarea serviciului sau livrarea serviciului pentru a satisfice clientii organizatiei.

Standardul este orientat pe procese – aplicand ciclul PDCA (Plan, Do, Check, Act) se urmareste imbunatatirea continua a proceselor capabile sa livreze calitatea ceruta.

Standardul se bazeaza pe opt principii:

1. Orientarea catre client

Organizatiile depind de clientii lor – deci trebuie sa inteleaga si sa satisfaca cerintele si asteptarile curente si viitoare ale acestora.

2. Leadership

Atitudine prin care un manager transforma dispozitiile si regulile in convingeri manifeste prin atitudinea si comportamentul angajatilor fata de munca ce trebuie depusa, fata de calitatea muncii si fata de rolul pe care il au in atingerea obiectivelor organizatiei.

3. Implicarea personalului

Implicarea angajatilor in actul de decizie si informarea lor continua asupra evolutiei obiectivelor organizatiei inlesnesc asumarea de catre acestia a sarcinilor ce le revin si a raspunderilor asociate rolului lor in atingerea acestor obiective.

4. Abordarea bazata pe proces

Managementul calitatii este un proces transformational al carui indicator de performanta este masura introducerii si mentinerii sub control a calitatii.

5. Abordarea managementului ca sistem

Identificarea, intelegerea si gestionarea dependentelor si succesiunii proceselor sunt critice pentru eficienta si eficacitatea organizatiei în atingerea obiectivelor sale.

6. Imbunatatirea continua

Ciclul PDCA permite declansarea cercului virtuos in organizatie pentru introducerea si mentinerea sub control a calitatii: mai bine, mai mult cu mai putin.

7. Abordarea pe baza de fapte in luarea deciziilor

Deciziile eficace si eficiente se bazeaza pe analiza datelor si a informatiilor reale, verificate si validate.

8. Relatii reciproc avantajoase cu furnizorii

Pentru a-si atinge cele doua deziderate majore (supravietuirea si profitul) oganizatia trebuie sa mentina relatii reciproc avantajoase cu furnizorii sai.

Pentru proiectare, documentarea si implementarea unui astfel de sistem in organizatia dumneavoastra, ACTA livreaza la cerere urmatoarele servicii:

Audit de diagnostic:

  • auditul proceselor organizatiei;
  • cartografierea proceselor;
  • evaluare politici, practici, obiective si indicatori;

Raport de stare si recomandari;

Proiectare si documentare sistem (politici, proceduri, manual, formulare si instructiuni);

Implementare sistem (comunicare interna, instruiri);

Audit intern periodic;

Asistenta pentru pregatirea auditului de certificare;

Efectuare audit de secunda parte (la furnizori sau part-eneri);

Asistenta pentru auditul de secunda parte de la part-eneri si clienti;

Cerere de oferta